Հետադարձ կապ

Ընկերությունը վարում է տեղեկատվական թափանցիկության քաղաքականություն, որի կենսագործման նպատակով մշակվել են ընկերության տարածքում ճանաչողական շրջայցերի կազմակերպմանընկերության գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության հարցումներ կատարելու և դրանց «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության արձագանքման ընթացակարգեր:

Ընկերության գործունեության վերաբերյալ հարցումներ կարող եք ուղարկել pr@vallex.com էլեկտրոնային փոստի հասցեով
կամ զանգահարել
(+374 10) 51 08 85 + 2010,

(+374 10) 51 08 85 + 2565 

(+374 10) 51 08 85 + 2014 

 

Թեժ գծի էլեկտրոնային հասցե՝
hotline@teghout.am

Անուն: *

Էլ. փոստ: *

Հաղորդագրություն: *

Հաստատման կոդ: **-ով տողերը պարտադիր են

«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ
Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան, Խանջյան փ.19
Հեռ.` +374 10 51-08-88
Ֆաքս` +374 10 51-08-80
Developed by Smart Systems LLC