Կայուն զարգացում

«Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների խորհրդատվությամբ մշակել է Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի կառուցման ու պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագիրը միջազգային առավել առաջադեմ չափանիշներին համապատասխան իրականացնելու միտված հետևյալ փաստաթղթերը.

 

- Շրջակա միջավայրի, մարդկանց առողջության պահպանության և աշխատանքի անվտանգության ապահովման   քաղաքականության մասին հայտարարություն, այդ ուղղություններով գործունեության նպատակներն ու խնդիրները

 

- Թափոնների կառավարման պլան

 

Սոցիալական և առողջապահական բազային հետազոտության ուղեցույց (անգլ.)

 

- Սոցիալական և առողջապահական բազային հետազոտության արդյունքներ

 

- Սոցիալ-առողջապահական ազդեցության գնահատական

 

- Հանքավայրի մշտադիտարկման ծրագիր

 

- Կենսաբազմազանության հետազոտության մեթոդաբանություն 

 

- Ինտեգրված կառավարման համակարգի կիրառման ծրագիր

 

Շահառուների ներգրավման պլան 

 

- Շահառուների ներգրավման ուղղությամբ աշխատանքներ (01.01.2013-01.02.2014)


- Բնապահպանական և սոցիալական գործողությունների պլան  -  Տարեկան Զեկույց

 

- Բնապահպանական և սոցիալական գործողությունների պլան - Իրագործման Ծրագիր

 

Փաստաթղթերում ամրագրված ցուցանիշների ապահովման համար անհրաժեշտ գործառույթները ընկերության կառուցվածքային միավորների միջև բախշվել են հետևյալ կերպ:

 

«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ
Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան, Խանջյան փ.19
Հեռ.` +374 10 51-08-88
Ֆաքս` +374 10 51-08-80
Developed by Smart Systems LLC