Նորություններ

Մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցում (07.03.2014)

«Թեղուտ» ՓԲԸ հայտարարում է Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շա­հա­գործման ծրագրի սոցիալական և առողջապահական ազդեցության գնահատման աշ­խա­­տանքներն իրականացնող կազմակերպության ընտրության նպատակով մրցույթ:

Մրցույթի պայմանները սահմանված են մրցույթի կանոնակարգում: Մրցույթի կանո­նա­կարգը ստանալու, ինչպես նաև հայտ կազմելու և ներկայացնելու պայմաններին ծա­նո­թանալու և անհրաժեշտ պարզաբանումներ ստանալու ցանկություն ունեցողները կա­րող են դիմել «Թեղուտ» ՓԲԸ (ք. Երևան, Խանջյան 19) ընդհանուր բնապահպանական բաժնի պետ Սուրեն Երիցյանին, էլ. փոստի հասցե՝ s.yeritsyan@vallex.com, հեռ.՝ 510885, լր. 2034:

Մրցույթի կանոնակարգը տեղադրված է նաև «Թեղուտ» ՓԲԸ կայքում' http://www.teghout.am/images/SHIA-Tender.pdf հասցեով:                                

Մրցույթին հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը սահմանված է 2014 թվականի ապրիլի 10-ը, ժամը 1200


«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ
Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան, Խանջյան փ.19
Հեռ.` +374 10 51-08-88
Ֆաքս` +374 10 51-08-80
Developed by Smart Systems LLC