Նորություններ

Թափուր աշխատատեղեր «Վալլեքս» խմբի ընկերություններում (20.03.2014)

 

«Վալլեքս» խմբի ընկերությունները ժամանակակից լեռնահարստացուցիչ ֆաբրիկայում աշխատանքի են հրավիրում

 

1. Բարձրակարգ ճարտարագետ-էլեկտրիկների

 

Հավակնորդներին առաջադրվող պահանջներ.

 

Նախատեսված պարտականություններ.

 • - էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների արդյունավետ գործառնության, տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ վերանորոգման ապահովում, առավել հավանական անսարքությունների բացահայտում և կանխում
 • - էլեկտրաէներգիայի ծախսի առավելագույն արդյունավետության ապահովում
 • - էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումներ սպասարկող աշխատողների հրահանգավորում
 • - էլեկտրական սարքերի ընթացիկ ստուգումների, տեխնիկական սպասարկման և նորոգման աշխատանքների ժամանակացույցի մշակում, հիմնավորում և կատարման ապահովում
 • - անհրաժեշտ տեխնիկական փաստաթղթերի կազմում և վարում:

 

2. Բարձրակարգ ճարտարագետ-մեխանիկների

 

Հավակնորդներին առաջադրվող պահանջներ.

 

Նախատեսված պարտականություններ.

 • - ապահովում է սարքավորումների անխափան, հուսալի աշխատանքը և հրահանգին համապատասխան շահագործումը
 • - կատարում է սարքավորումների հուսալիության բարձրացմանն ուղղված աշխատանքներ
 • - կազմում է սարքավորումների ընթացիկ վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման ժամանակացույց, ինչպես նաև մեխանիզմների ստուգման, փորձարկման և կանխարգելիչ պահպանման ծրագիր և վերահսկում է դրանց իրագործումը
 • - ապահովում է սարքավորումների արդիականացումը, աշխատանքներ է տանում դրանց երկարակեցության բարձրացման ուղղությամբ
 • - իրականացնում է սարքավորումների շահագործման գործընթացի նկատմամբ տեխնի­կա­կան վերահսկողություն և ապահովում է նյութական պաշարների ռացիոնալ օգտագործումը
 • - մշակում և իրականացնում է չնախատեսված դադարների կանխարգելման միջոցառումներ:

 

3. Բարձրակարգ ճարտարագետ-տեխնոլոգների

 

Հավակնորդներին առաջադրվող պահանջներ.

 

Նախատեսված պարտականություններ.

տեխնոլոգիական գործընթացի դիագրամների պատրաստում, գործընթացի կառավարում, ճարտարագիտական չափորոշիչներին համապատասխանության ապահովում

 • - տեխնոլոգիական գործընթացի ջերմահաշվարկում, զանգվածների մնացորդների և օգտակար մնացորդների հաշվարկում
 • - գազային, հեղուկ և երկբաղադրիչ հիդրավլիկայի հաշվարկների իրականացում
 • - պոմպերի և կոմպրեսորների կավիտացիոն և ճնշումային հաշվարկների իրականացում
 • - պահպանիչ կափույրների չափային հաշվարկների և համակարգի վերլուծության իրականացում
 • - շրջակա միջավայրի պահպանության չափորոշիչներին տեխնոլոգիական գործընթացի համապատասխանության ապահովման փորձ:

 

 

4. Ջարդիչների, փոխակրիչների ու աղացների մեքենավարների և փականագործ-նորոգողների

 

Հավակնորդներին առաջադրվող պահանջներ.

 

Նախատեսված պարտականություններ.

 • - հետևել սարքավորումների պատշաճ տեխնիկական վիճակին և գործառնությանը
 • - գործարկել մեքենաները և դադարեցնել դրանց աշխատանքը՝ ըստ անհրաժեշտության
 • - համապատասխան գործիքներով իրականացնել սարքավորումների ընթացիկ սպասարկում, պարբերաբար զննել փոկերը, շղթաները, ատամնանիվներն, աստղանիվներն ու փոկանիվները, ապահովել դրանց պատշաճ մաքրությունն ու արտաքին տեսքը
 • - իրականացնել հիմնական սարքավորումների պարբերական զննում և խափանումների կանխարգելման համար - անհրաժեշտ նորոգումների անհրաժեշտություն բացահայտելու դեպքում այդ մասին զեկուցել ղեկավարին
- կատարել ջարդիչների, փոխակրիչների և աղացների պատշաճ գործառնության համար անհրաժեշտ այլ աշխատանքներ: 

 

 

5. էլեկտրամոն­տյոր­նե­րի

 

Հավակնորդներին առաջադրվող պահանջներ.

 

Նախատեսված պարտականություններ.

 • - համապատասխան սարքերի և գործիքների միջոցով ստուգել ֆաբրիկայի էլեկտրական սարքավորումները, դրանց հավաքման պատշաճությունը և համապատասխանությունը հաստատված սխեմաներին և հրահանգներին 
 • - հայտնաբերել և վերացնել հնարավոր անսարքությունները
 • - կատարել սարքավորումների մոնտաժում և ապամոնտաժում՝ տրված սխամեային համապատասխան
 • - զննել էլեկտրական շղթաները, լարանցումները, կոնտակտները, թերի միացումներ և (կամ) մեկուսացման խաթարումներ հայտնաբերելու դեպքում կատարել համապատասխան նորոգման աշխատանքներ
 • - կատարել անսարքությունների կանխարգելման միջոցառումներ, պահպանել էլեկտրական սարքավորումների մաքրությունը և պատշաճ գործառնության համար անհրաժեշտ այլ պայմանները
- կատարել մաշված դետալների փոխարինման և սարքավորումների ընթացիկ համալրման, համալարման, վերանորոգման և այլ աշխատանքներ: 

 

 

6. Ֆլոտացնողների, զտիչագործների և ազդանյութի լուծույթագործների

 

Հավակնորդներին առաջադրվող պահանջներ.

 

Նախատեսված պարտականություններ.

 • - հետևել սարքավորումների շահագործման գործընթացին, ապահովել շարունակական անխափան աշխատանքային հոսք
 • - իրականացնել սարքավորումների պարբերական զննություններ, հայտնաբերել և կանխել անսարքությունների հնարավոր վտանգները
 • - մաքրել, կարգավորել, և սարքին վիճակում պահել ֆլոտոմեքենաները
 • - վերահսկել ֆլոտոմեքենաների աշխատանքը, կառավարել շարժիչների, պոմպերի, փականների, փրփուր ստեղծող և խառնուրդ առաջացնող օդամղիչ համակարգի աշխատանքը
 • - կարգավորել ազդանյութերի քանակությունները ֆլոտացման ագրեգատներում
- ապահովել ֆլոտացիայի, փորձարկումների և արտադրական գործընթացների արդյունքների գրանցումը սահմանված ձևաչափերով: 

 

Աշխատանքի պայմաններ.

 • - գտնվելու վայրը՝ ՀՀ Լոռու մարզ
 • - ծանրաբեռնվածությունը՝ լրիվ դրույք
 • - տևողությունը՝ մշտական հիմքով
 • - բարձր վարձատրվող, հետաքրքիր աշխատանք արագ զարգացող ընկերությունում
 • - մասնագիտական աճի, ինքնակրթության և հմտությունների կատարելագործման պայման­ներ:

 

Աշխատողների ընտրությունը կիրականացվի մրցույթային կարգով՝ հարցազրույցի և թեստավորման արդյունքների հիման վրա: Բնապահպանության, սոցիալական, աշխատանքի անվտանգության բնագավառներում «Թեղուտ» ՓԲԸ քաղաքականության և գործունեության հիմնական ցուցանիշների և այլ տեղեկատվությամբ ամփոփագիրը կարող եք ներբեռնել «Թեղուտ» ՓԲԸ պաշտոնական կայքից՝ հետևյալ հղումով www.teghout.am/images/Short_info_for_plant_applicants.pdf:

Ցանկացողներին խնդրվում է համապատասխան որակավորումը հաստատող փաստաթղթերի թվային պատճենները համառոտ ինքնակենսագրականի հետ միասին ուղարկել plantvacancy@vallex.com  էլ. հասցեով:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք զանգահարել (+374 10) 510 885 լրաց. 2103 հեռախոսահամարով:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝ 05.04.2014 թ.:

 

 

 

«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ
Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան, Խանջյան փ.19
Հեռ.` +374 10 51-08-88
Ֆաքս` +374 10 51-08-80
Developed by Smart Systems LLC