Նորություններ

Մայիսին կատարված աշխատանքներ (30.06.2014)

Լեռնահանքային համալիրի և ենթակառուցվածքների, սպասարկող կառույցների շինարարություն և սարքավորանքի մոնտաժում.

 

Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի կառուցում

Ֆլոտացիոն տեղամասում խարսխային հեղյուսների տեղադրում, հատակների բետոնացում, հիմքերի հարթեցում, պատերի սվաղում, ֆլոտացիոն մեքենաների սպասարկման հարթակների մոնտաժում, պոչատարի կառուցման աշխատանքներ

Մոլիբդենի տեղամասում բետոնե հատակի կառուցում, մամլաքամիչի շրջանակի մոնտաժում

Մանրացման տեղամասում հատակների բետոնացում, ներսի պատերի սվաղում

Խոշոր ջարդման արտադրամասում ջարդիչի հենքի մոնտաժում, սարքավորումների աշխատանքային մակերեսների երեսպատում

Գլխավոր ենթակայանի (110/35/10kv) կառուցման աշխատանքներ

Այլ աշխատանքներ:

 

Պոչանքային տնտեսության և արտադրական ջրի մատակարարման կառույցների շինարարություն

Պոչամբարի առաջնային պատվարի կառուցման հողային աշխատանքներ - 20.3 հազ. մ3

Թարմ արտադրական ջրի պոմպակայանի շինարարություն, պոչատարի, պարզեցման ավազանի, կոլեկտորների կառուցման աշխատանքներ

 

Լեռնահանքային աշխատանքներ և ենթակառուցվածքների ապահովում

238 հազ. մ3 հիմնական մակաբացման և 3.6 հազ. մ հորատման աշխատանքներ բացահանքում:

Թափոնատար ճանապարհի կառուցման շրջանակներում հորատում՝ 473 մ, զանգվածի մշակում 306 մ3:

Ծանր տեխնիկայի կայանատեղի ջրատար ցանցերի և ջրամբարի կառուցում, ավտոլվացման կետի կառուցման աշխատանքներ

 

Հյուրանոցահանրակացարանային համալիր, անցակետեր և սպասարկող այլ օբյեկտներ

Հյուրանոցահանրակացարանային համալիրի և անցակետերի հարակից տարածքների բարեկարգում և այլ աշխատանքներ:

 

Շինարարական աշխատանքների ընդհանրացված քանակական ցուցանիշներ.

Բետոնային աշխատանքներ - 1,139 մ3

Մետաղական աշխատանքներ - 191,621տ

Ամրանային աշխատանքներ - 25 տ:

 

Սարքավորանքի համալրում.

Վուլկանիզացիոն մամլիչ ՊՍՏ 1600/1140, օդորակիչներ General, օդի զտիչներ WAMEURASIA:

 

Աշխատողների թվաքանակը մայիսի վերջին.

Ընդհանուր՝ 1,239, այդ թվում՝ 147 աշխատող՝ Թեղուտից, 231 աշխատող՝ Շնողից, 435 աշխատող՝ Ալավերդուց և 426 աշխատող՝ այլ համայնքներից:

Մայիսին ընդունվել են աշխատանքի 15, ազատվել են՝ 11 աշխատողներ:

 

Լուսանկարներ.

 

         

«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ
Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան, Խանջյան փ.19
Հեռ.` +374 10 51-08-88
Ֆաքս` +374 10 51-08-80
Developed by Smart Systems LLC