Նորություններ

2012 թ. մայիսին կատարված աշխատանքներ (22.06.2012)

Teghout.am կայքի հարգելի այցելուներ

Այսուհետ կայքում յուրաքանչյուր ամիս կտեղադրվի ամփոփ տեղեկատվություն Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի կառուցման և պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի շրջանակներում նախորդ ամսվա ընթացքում իրականացված հիմնական աշխատանքների մասին:

Ստորև ներկայացնում ենք 2012 թ. մայիսին կատարված հիմնական աշխատանքների ամփոփ նկարագիրը:

 

Բացահանքի տարածք (լուսանկար)

Աշխատանքներ

Հաշվետու ժամանակահատ­վածի համար նախատեսված

Փաստացի կատարված

Հիմնական մակաբացում

1,06 մլն տոննա

1,14 մլն տոննա

Փիրուզի հանքի մակաբացում

56 հազ. տոննա

73,9 հազ. տոննա

Հորատում

-

6 կմ

 

Հարստացուցիչ ֆաբրիկա

Բետոնային աշխատանքներ

Հաշվետու ժամանակա­հատ­վածի համար նախատեսված

Փաստացի կատարված

Ընդհանուր ծավալ,

այդ թվում՝

-

927մ3

ջարդման տեղամաս (լուսանկար)

150մ3

226 մ3

ջարդված հանքաքարի պահեստավորման տեղամաս (լուսանկար)

350մ3

340 մ3

մանրացման տեղամաս (լուսանկար)

-

361 մ3

 

 Պոչամբար 

Իրականացվել են 22 հազ. մ3 պատվարի լիցքային աշխատանքներ

 

 Օժանդակ կառույցներ

Իրականացվել են 53 մ կոլեկտորի մոնտաժային աշխատանքներ և 309 մ3 կոլեկտորի բետոնացման աշխատանքներ, արտադրվել է 2 հազ. մ3 բետոն

 

Թափոնավայր

Լուծազատման տեղամասի տարածքում իրականացվել են 29 հազ. մ3 հողային աշխատանքներ

 

Ենթակառուցվածքներ

Ճանապարհների կառուցման նպատակով իրականացվել են 38.7 հազ. մ3 հողային աշխատանքներ

 

Բնապահպանական նշանակության միջոցառումներ

Հողային աշխատանքների արդյունքում հավաքվել և պահեստավորվել է 21.7 հազ. մ3 բերի հող (հիմնականում լուծազատման տեղամասից)

 

Տեխնիկական պարկը համալրվել է CAT 962H անվավոր ամբարձիչով

 

Աշխատողների թվաքանակը մայիս ամսվա վերջին

Ընդհանուր՝ 944 (մայիս ամսվա ընթացքում ընդունվողներ՝ 29, ազատվողներ՝ 13):


«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ
Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան, Խանջյան փ.19
Հեռ.` +374 10 51-08-88
Ֆաքս` +374 10 51-08-80
Developed by Smart Systems LLC