Նորություններ

2012 թ. հունիսին կատարված աշխատանքներ (20.07.2012)

2012 թ. հունիսին կատարված հիմնական աշխատանքների ամփոփ նկարագիր


Բացհանքի տարածք (լուսանկար)

Աշխատանքներ

Հաշվետու ժամանակահատ­վածի համար նախատեսված

Փաստացի կատարված

Հիմնական մակաբացում 

1,04 մլն տոննա

1,01 մլն տոննա

Փիրուզի հանքի մակաբացում

56 հազ. տոննա

62,6 հազ. տոննա

Հորատում

-

6,958 մ


Հարստացուցիչ ֆաբրիկա

Բետոնային աշխատանքներ

Հաշվետու ժամանակա­հատ­վածի համար նախատեսված

Փաստացի կատարված

Ընդհանուր ծավալ, այդ թվում՝

­­-

1.143 մ3

ջարդման տեղամաս (լուսանկար)

160 մ3 92  մ3

ջարդված հանքաքարի պահեստավորման տեղամաս (լուսանկար)

200 մ3

207   մ3

մանրացման տեղամաս (լուսանկար)

400 մ3

602 մ3

ջրի ռեզերվուարներ

210 մ3

242 մ3


 Պոչամբար 

Իրականացվել են 58 հազ. մ3 պատվարի լիցքային աշխատանքներ


 Օժանդակ կառույցներ

Իրականացվել է 91 մ կոլեկտորի մոնտաժային, 309 մ3՝ կոլեկտորի և 68 մ3՝ առաջին դիտահորի կառուցման բետոնացման աշխատանքներ, արտադրվել է 1.981,5 մ3 բետոն

 

Թափոնավայր

Լուծազատման տեղամասի տարածքում իրականացվել է 23,7 հազ. մ3 հողային աշխատանքներ


Ենթակառուցվածքներ

Ճանապարհների կառուցման նպատակով իրականացվել է 87,6 հազ. մ3 հողային աշխատանքներ


Բնապահպանական նշանակության միջոցառումներ

Հողային աշխատանքների արդյունքում լուծազատման տեղամասից հավաքվել և պահեստավորվել է 12,2 հազ. մ3 բերրի հող


Տեխնիկական պարկը համալրվել է Ֆորդ Տրանզիտ 24 TD բեռնատար մեքենայով


Աշխատողների թվաքանակը մայիս ամսվա վերջին

Ընդհանուր՝ 967 (հունիս ամսվա ընթացքում ընդունվողներ՝ 31, ազատվողներ՝ 8):

 

«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ
Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան, Խանջյան փ.19
Հեռ.` +374 10 51-08-88
Ֆաքս` +374 10 51-08-80
Developed by Smart Systems LLC