Նորություններ

2012 թ. հուլիսին կատարված աշխատանքներ (21.08.2012)

 

 2012 թ. հուլիսին կատարված հիմնական աշխատանքների ամփոփ նկարագիր


 Բացահանքի տարածք (լուսանկար)

Աշխատանքներ

Հաշվետու ժամանակահատ­վածի համար նախատեսված

Փաստացի կատարված

Հիմնական մակաբացում

1,18 մլն տոննա

1,26 մլն տոննա

Փիրուզի հանքի մակաբացում

56 հազ. տոննա

61,2 հազ. տոննա

Հորատում

-

9.613 մ

 

 Հարստացուցիչ ֆաբրիկա

Բետոնային աշխատանքներ

Հաշվետու ժամանակա­հատ­վածի համար նախատեսված

Փաստացի կատարված

Ընդհանուր ծավալ, այդ թվում՝

­­-

747 մ3

ջարդման տեղամաս (լուսանկար)

160 մ3

105 մ3

ջարդված հանքաքարի պահեստավորման տեղամաս (լուսանկար)

253 մ3

176 մ3

մանրացման տեղամաս (լուսանկար)

540 մ3

352 մ3

ջրի ռեզերվուարներ

50 մ3

57 մ3

 

Պոչամբար

Իրականացվել են 33 հազ. մ3 պատվարի լիցքային աշխատանքներ

 

Օժանդակ կառույցներ

Իրականացվել են 45,5 մ կոլեկտորի մոնտաժային, 253 մ3՝ կոլեկտորի և 25 մ3՝ դիտահորի կառուցման բետոնացման աշխատանքներ, արտադրվել է 1.500,5 մ3 բետոն, որից վաճառվել է 55,5 մ3

 

Ենթակառուցվածքներ

Ճանապարհների կառուցման նպատակով իրականացվել են 72,8 հազ. մ3 հողային աշխատանքներ: Թեղուտ և Շնող գյուղերի ամառանոց տանող ճանապարհի կառուցման նպատակով կատաարվել են 5.6 հազ. մ3 հողային աշխատանքներ:

 

Տեխնիկական պարկ

 

Աշխատողների թվաքանակը հուլիսի վերջին

Ընդհանուր՝ 1010 (հուլիսին ընդունվողներ՝ 52, ազատվողներ՝ 10):

«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ
Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան, Խանջյան փ.19
Հեռ.` +374 10 51-08-88
Ֆաքս` +374 10 51-08-80
Developed by Smart Systems LLC