Նորություններ

2012 թ. սեպտեմբերին կատարված աշխատանքներ (22.10.2012)

Ամփոփ նկարագիր

 

Բացահանք.

Մակաբացում

1,25 մլն տոննա

Փիրուզի հանքի մակաբացում

60,5 հազ. տոննա

Հորատում

10.433 մ

 

Հարստացուցիչ ֆաբրիկա.

Բետոնային աշխատանքներ Ընդհանուր ծավալ, այդ թվում՝

408 մ3

ջարդման տեղամաս 

103 մ3

ջարդված հանքաքարի պահեստավորման տեղամաս 

247 մ3

մանրացման տեղամաս 

58  մ3

Ֆլոտացիոն տեղամասում իրականացված հողային աշխատանքների ծավալ

7.200   մ3

 

Պոչանքային տնտեսություն.

Իրականացվել են 17,9 հազ. մ3 պատվարի լիցքային աշխատանքներ

 

Պոչանքային տնտեսության օժանդակ կառույցներ.

Իրականացվել են կոլեկտորի 89,5 մ մոնտաժային և 153 մ3 բետոնացման աշխատանքներ, արտադրվել է 1.406,5 մ3 բետոն

 

Տեխնիկական պարկ.

Ձեռք է բերվել 6018FS մակնիշի էքսկավատորի 10մ3 ծավալով շերեփ, CAT-16M մակնիշի մոտոգրեյդեր, TM-6300/35-Y1 2 հատ տրանսֆորմատոր,ԲելԱԶ-76473 մակնիշի ջրցան ավտոմեքենա, ՈւԱԶ 31514 մակնիշի ամենագնաց ավտոմեքենա

 

Աշխատողների ընդհանուր թվաքանակը սեպտեմբերի վերջին կազմել է 1.037 մարդ (սեպտեմբերին ընդունվողներ՝ 24, ազատվողներ՝ 14):

«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ
Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան, Խանջյան փ.19
Հեռ.` +374 10 51-08-88
Ֆաքս` +374 10 51-08-80
Developed by Smart Systems LLC