Նորություններ

2012 թ. հոկտեմբերին կատարված աշխատանքներ (22.11.2012)

Ամփոփ նկարագիր

 

Բացահանք.

Մակաբացում

1,32 մլն տոննա

Փիրուզի հանքի մակաբացում

82,2 հազ. տոննա

Հորատում

8.830 մ

 

Հարստացուցիչ ֆաբրիկա.

Բետոնային աշխատանքներ Ընդհանուր ծավալ, այդ թվում՝

251 մ3

ջարդման տեղամաս 

15 մ3

ջարդված հանքաքարի պահեստավորման տեղամաս 

190 մ3

մանրացման տեղամաս 

46 մ3

Ֆլոտացիոն տեղամասում իրականացված հողային աշխատանքների ծավալ

7.860   մ3

 

Պոչանքային տնտեսություն.

Իրականացվել են 25,5 հազ. մ3 պատվարի լիցքային աշխատանքներ

 

Պոչանքային տնտեսության օժանդակ կառույցներ.

Իրականացվել են կոլեկտորի 23,4 մ մոնտաժային և 106 մ3 բետոնացման աշխատանքներ, արտադրվել է 1.174 մ3 բետոն

 

Տեխնիկական պարկ.

Ձեռք է բերվել «ՊՌՍ-5» մակնիշի ավազացրիչ, «Գիգանտ 33/12» մակնիշի վուլկանիզատոր, 3,2տ բեռնունակությամբ կռունկ-հեծան, «C18 ENGINE AR-CO» մակնիշի շարժիչ, «TRANE CGam 110SE» սառեցման սարք (Chiller) 

 

Աշխատողների ընդհանուր թվաքանակը հոկտեմբերի վերջին կազմել է 1.063 մարդ (հոկտեմբերին ընդունվողներ՝ 41, ազատվողներ՝ 15):

«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ
Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան, Խանջյան փ.19
Հեռ.` +374 10 51-08-88
Ֆաքս` +374 10 51-08-80
Developed by Smart Systems LLC