Նորություններ

2012 թ. նոյեմբերին կատարված աշխատանքներ (21.12.2012)

Ամփոփ նկարագիր

 

Բացահանք.

Հիմնական մակաբացում

1,09 մլն տոննա

Հորատում

8.172 մ

 

Հարստացուցիչ ֆաբրիկա

Բետոնային աշխատանքներ Ընդհանուր ծավալ, այդ թվում՝

405 մ3

 ջարդված հանքաքարի պահեստավորման տեղամաս

199 մ3

մանրացման տեղամաս

62 մ3

ֆլոտացիոն տեղամաս

144 մ3

 

Պոչանքային տնտեսություն.

Իրականացվել են 21,5 հազ. մ3 պատվարի լիցքային աշխատանքներ


Պոչանքային տնտեսության օժանդակ կառույցներ.

Իրականացվել են 69 մ կոլեկտորի մոնտաժային աշխատանքներ, արտադրվել է 1.150 մ3 բետոն

 

Տեխնիկական պարկ.

Ձեռք են բերվել KM-8002.00.000D7 մակնիշի 80/20տ բեռնունակությամբ կամրջաձև կռունկ, ՆԳ-5223 մակնիշի մամլիչ-մկրատ, հակասահքային շղթաներ:

 

 

Աշխատողների ընդհանուր թվաքանակը նոյեմբերի վերջին կազմել է 1079

(նոյեմբերին ընդունվողներ՝ 24, ազատվողներ՝ 8):

 

«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ
Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան, Խանջյան փ.19
Հեռ.` +374 10 51-08-88
Ֆաքս` +374 10 51-08-80
Developed by Smart Systems LLC