Նորություններ

2013 թ. ապրիլին կատարված աշխատանքներ (20.05.2013)

 

  Բացահանքի տարածք.


Հիմնական մակաբացում

0.95 մլն տոննա

Հորատում

8.139 մ

 

  Հարստացուցիչ ֆաբրիկա.


Բետոնային աշխատանքներ, ընդհանուր ծավալ

այդ թվում՝

449 մ3

ջարդված հանքաքարի պահեստավորման տեղամաս

63 մ3

մանրացման տեղամաս

60 մ3

ֆլոտացիոն տեղամաս

253մ3

խոշոր ջարդման տեղամաս

32.2 մ3

Էներգամատակարարման մասնաշենք

40.5 մ3

 

3.2.3. Պոչանքային տնտեսություն.

Իրականացվել են 25 հազ. մ3 պատվարի լիցքային, 10,5 մ՝ կոլեկտորի մոնտաժային աշխատանքներ,  արտադրվել է 1.096 մ3 բետոն:

 

Տեխնիկական պարկի համալրում.

Ձեռք է բերվել էքսկավատորի շերեփ 2,77խ.մ., IMPACTMETER ETT-DT-1130, ժապավենային փոխադրիչ 1600*40000, N=75kW, կոմպրեսոր (պտուտակային) GA250, Մետաղյա կոնստրուկցիաների արտադրության մասնաշենք, պոմպ.ջր.ցանց, կաթ. և կոյ. սպաս. տեղ. մասնաշենք, կենտրոնական պահեստի մասնաշենք, Մեխվերանորոգման տեղ. մասնաշենք, Էլ. վերանորոգման մասնաշենք, Ճաշարան (ՇԲ), Կաթսայատուն (ՇԲս):

 

Աշխատողների թվաքանակը ապրիլի վերջին.

Ընդհանուր՝ 1109 մարդ, այդ թվում՝

153 մարդ Թեղուտ գյուղից,

212 մարդ Շնող գյուղից,

362 մարդ Ալավերդի քաղաքից,

382 մարդ՝ այլ բնակավայրերից:

Ապրիլին ընդունվել է աշխատանքի 18 մարդ, այդ թվում՝

2 մարդ` Թեղուտ գյուղից,

2 մարդ՝ Շնող գյուղից,

4 մարդ՝ Ալավերդի քաղաքից,

10 մարդ՝ այլ բնակավայրերից:

Ապրիլին աշխատանքից ազատվել է 15 մարդ, այդ թվում՝

2 մարդ՝ Շնող գյուղից,

2 մարդ՝ Ալավերդի քաղաքից,

11 մարդ՝ այլ բնակավայրերից

 

Լուսանկարներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ
Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան, Խանջյան փ.19
Հեռ.` +374 10 51-08-88
Ֆաքս` +374 10 51-08-80
Developed by Smart Systems LLC