Նորություններ

2013 թ. մայիսին կատարված աշխատանքներ (20.06.2013)

 

  Բացահանքի տարածք.


Հիմնական մակաբացում

1,216 մլն տոննա

Հորատում

11.275 մ

 

  Հարստացուցիչ ֆաբրիկա.


Բետոնային աշխատանքներ, ընդհանուր ծավալ

այդ թվում՝

1.218 մ3

մանրացման տեղամաս

496 մ3

ֆլոտացիոն տեղամաս

609 մ3

մոլիբդենի տեղամաս

8 մ3

Էներգամատակարարման մասնաշենք

105 մ3

 

Պոչանքային տնտեսություն.

Իրականացվել են 20,9 հազ. մ3 պատվարի լիցքային, 60 մ կոլեկտորի մոնտաժային և 238 մ3 կոլեկտորի բետոնային աշխատանքներ, արտադրվել է 1.746 մ3 բետոն:

 

 

Տեխնիկական պարկի համալրում.

Ձեռք է բերվել կռունկ-հեծան (10 տ), էլեկտրաբաշխիչ պահարաններ և էլեկտրաբաշխիչ այլ սարքեր, տրանսֆորմատորներ, ժապավենային փոխակրիչներ, աղեղային պաշտպանության սարքեր և այլ սարքավորանք:

 

Աշխատողների թվաքանակը մայիսի վերջին.

Ընդհանուր՝ 1.131 մարդ, այդ թվում՝

155 մարդ Թեղուտ գյուղից,

215 մարդ Շնող գյուղից,

371 մարդ Ալավերդի քաղաքից,

390 մարդ՝ այլ բնակավայրերից:

Մայիսին ընդունվել է աշխատանքի 33 մարդ, այդ թվում՝

5 մարդ` Թեղուտ գյուղից,

4 մարդ՝ Շնող գյուղից,

11 մարդ՝ Ալավերդի քաղաքից,

13 մարդ՝ այլ բնակավայրերից:

Մայիսին աշխատանքից ազատվել է 11 մարդ, այդ թվում՝

3 մարդ՝ Թեղուտից

1 մարդ՝ Շնող գյուղից,

2 մարդ՝ Ալավերդի քաղաքից,

5 մարդ՝ այլ բնակավայրերից:

 

Լուսանկարներ

 

 

 

 

 

 

«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ
Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան, Խանջյան փ.19
Հեռ.` +374 10 51-08-88
Ֆաքս` +374 10 51-08-80
Developed by Smart Systems LLC