Նորություններ

2013 թ. հունիսին կատարված աշխատանքներ (22.07.2013)

 

  Բացահանքի տարածք.


Հիմնական մակաբացում

1,447 մլն տոննա

Հորատում

12.053 մ

 

  Հարստացուցիչ ֆաբրիկա.


Բետոնային աշխատանքներ, ընդհանուր ծավալ

այդ թվում՝

1.747 մ3

մանրացման տեղամաս

992 մ3

ֆլոտացիոն տեղամաս

607 մ3

մոլիբդենի տեղամաս

126 մ3

վարչակենցաղային աշենք

22 մ3

 

Պոչանքային տնտեսություն.

Իրականացվել են 19,2 հազ. մ3 պատվարի լիցքային, 54 մ կոլեկտորի մոնտաժային և 115 մ3 կոլեկտորի բետոնային աշխատանքներ, արտադրվել է 2.595 մ3 բետոն:

 

Աշխատողների թվաքանակը հունիսի վերջին.

Ընդհանուր՝ 1.144 մարդ, այդ թվում՝

155 մարդ Թեղուտ գյուղից,

221 մարդ Շնող գյուղից,

374 մարդ Ալավերդի քաղաքից,

394 մարդ՝ այլ բնակավայրերից:

 

Հունիսին ընդունվել է աշխատանքի 24 մարդ, այդ թվում՝

7 մարդ՝ Շնող գյուղից,

7 մարդ՝ Ալավերդի քաղաքից,

10 մարդ՝ այլ բնակավայրերից:

Հունիսին աշխատանքից ազատվել է 11 մարդ, այդ թվում՝

1 մարդ՝ Շնող գյուղից,

4 մարդ՝ Ալավերդի քաղաքից,

6 մարդ՝ այլ բնակավայրերից:

 

Լուսանկարներ

 

 

 

«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ
Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան, Խանջյան փ.19
Հեռ.` +374 10 51-08-88
Ֆաքս` +374 10 51-08-80
Developed by Smart Systems LLC