Նորություններ

2013 թ. հուլիսին կատարված աշխատանքներ (24.08.2013)

 

  Բացահանքի տարածք.


Հիմնական մակաբացում

1,41 մլն տոննա

Հորատում

13.291 մ

 

Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի բետոնային աշխատանքներ - 849 մ3


Պոչանքային տնտեսություն.

Իրականացվել են 24 հազ. մ3 պատվարի լիցքային, 55 մ կոլեկտորի մոնտաժային և 102 մ3 կոլեկտորի բետոնային աշխատանքներ, արտադրվել է 1.491 մ3 բետոն:

 

Տեխնիկական պարկը համալրվել է 20/5 տ կամրջակային կռունկով:

 

Աշխատողների թվաքանակը հուլիսի վերջին.

Ընդհանուր՝ 1.153 մարդ, այդ թվում՝

161 մարդ Թեղուտ գյուղից,

225 մարդ Շնող գյուղից,

373 մարդ Ալավերդի քաղաքից,

394 մարդ՝ այլ բնակավայրերից:

 

Հուլիսին ընդունվել է աշխատանքի 24 մարդ, այդ թվում՝

6 մարդ՝ Թեղուտ գյուղից

5 մարդ՝ Շնող գյուղից,

5 մարդ՝ Ալավերդի քաղաքից,

8 մարդ՝ այլ բնակավայրերից:

Հուլիսին աշխատանքից ազատվել է 16 մարդ, այդ թվում՝

1 մարդ՝ Շնող գյուղից,

6 մարդ՝ Ալավերդի քաղաքից,

9 մարդ՝ այլ բնակավայրերից:

 

Լուսանկարներ

 

Teghout Open Pit Teghout Open Pit Teghout Open Pit Car Park
Teghout Plant Teghout Plant Teghout Tailing Dump

«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ
Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան, Խանջյան փ.19
Հեռ.` +374 10 51-08-88
Ֆաքս` +374 10 51-08-80
Developed by Smart Systems LLC