Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի գործունեության առաջին տասը տարիների համար միջինացված ցուցանիշներով նախատեսվում է տարեկան արտադրել մոտ 760 տոննա մոլիբդենի խտանյութ՝ մոլիբդենի 50% (380 տոննա) պարունակությամբ: