«Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը ղեկավարվում է կայուն զարգացման «Վալլեքս» խմբի որդեգրած սկզբունքներով: Տնտեսական զարգացման յուրաքանչյուր ծրագրի իրականացում, մեր համոզմամբ, արդարացված է միայն այն դեպքում, երբ տնտեսական նպատակահարմարությունը հավասարակշռվում է շրջակա սոցիալ-տնտեսական, բնական և պատմամշակութային միջավայրերի անվտանգության հրամայականներով:

Կայուն զարգացման սկզբունքներին իր գործունեությունը համապատասխանեցնելու տեսանկյունից «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության համար առաջնահերթ կարևոր է.

- շրջակա միջավայրի, մարդկանց առողջության պահպանության և աշխատանքի անվտանգության ապահովման քաղաքականության որդեգրումը, այդ ուղղություններով գործունեության նպատակների և խնդիրների սահմանումը և այդ մասին հանրային ծանուցումը

- շրջակա բնական, սոցիալական և պատմամշակութային միջավայրերի վրա հնարավոր ազդեցությունների վերհանումը, բացասական ազդեցությունները նվազագույնի հասցնելու և փոխհատուցման ծրագրերի մշակումը

- արտադրական ջրի շրջանառության կարգավորման, թափոնաջրերի տնօրինման հետ կապված խնդիրների լուծումը՝ շրջակա ջրային միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունների բացառման նպատակով

- թափոնների կառավարումը

- կենսաբազմազանության պահպանությունը

- անտառային տնտեսությանը հասցվող վնասը նվազագույնի հասցնելու և փոխհատուցելու ծրագրերի իրականացումը

- իր գործունեության հետ կապված հարցերով շահագրգիռ հանրության ներկայացուցիչների հետ առողջ երկխոսության մեխանիզմների ստեղծումը և փոխշահավետ գործակցության ծավալումը,

- իր գործունեության շրջակա սոցիալ-տնտեսական միջավայրի վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունների նվազագույնացումը և տարածաշրջանում սոցիալական իրադրության շարունակական բարելավման ուղղությամբ ծրագրերի իրականացումը,

- իր գործունեության և հարակից տարածքների պատմամշակութային ժառանգության վերհանումը և պահպանությունը

- կայուն զարգացման սկզբունքներին նաև կապալառուների գործունեության համապատասխանեցումը:


Կայուն զարգացման սկզբունքներին գործունեության համապատասխանության ապահովման համար անհրաժեշտ գործառույթները ընկերության կառուցվածքային միավորների միջև բախշվել են հետևյալ կերպ:

Ակնկալվում է, որ Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման մեկնարկից որոշ ժամանակ անց ներդրված կլինեն և արդյունավետ կգործեն ISO 14001 և OHSAS 18001 կառավարման համակարգերը:

Հիմք ընդունելով Ընկերության իրականացրած և նախատեսվող գործողությունների մանրամասն ուսումնասիրության արդյունքները՝ դանիական «Էֆ Էլ Շմիդտ» ընկերության, «Արտահանման վարկավորման հիմնադրամ» Դանիայի պետական գործակալության և դանիական «PensionDanmark» կենսաթոշակային հիմնադրամի համագործակցությամբ «PensionDanmark» կենսաթոշակային հիմնադրամը «Արտահանման վարկավորման հիմնադրամ» Դանիայի պետական գործակալության միջոցով շուրջ 350 մլն դանիական կրոն ծավալով ֆինանսավորում մատչելի է դարձրել Ընկերության համար՝ արտադրական սարքավորանքի ձեռք բերման ծախսերին ուղղելու նպատակով, ինչի վերաբերյալ 2013 թ. օգոստոսի 20-ին «PensionDanmark»-ը տարածել է պաշտոնական հաղորդագրություն: