«WSP» ընկերության հետ Ընկերության համագործակցության շրջանակներում «WSP» ընկերության կողմից մշակվել է Կենսաբազմազանության հետազոտության մեթոդաբանություն (անգլ.) փաստաթուղթը, որին համապատասխան կատարված հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ փաստաթղթին տանող հղումն առաջիկայում կտեղակայվի ստորև: