Ընկերությունում սոցիալական, բնապահպանական և աշխատանքի անվտանգության միասնական կառավարման համակարգի ներդրման համար անհրաժեշտ գործողությունները ծրագրելու, բնապահպանական և սոցիալական գործողությունները, գործունեության մշտադիտարկումը համակարգելու նպատակով ծրագրելու WSP ընկերության հետ Ընկերության համագործակցության շրջանակներում WSP ընկերության կողմից մշակվել են հետևյալ փաստաթղթերը.

- Ինտեգրված կառավարման համակարգի կիրառման ծրագիր (անգլ.)

- Բնապահպանական և սոցիալական գործողությունների պլան - Իրագործման Ծրագիր (անգլ.)

- Բնապահպանական և սոցիալական գործողությունների պլան - Տարեկան Զեկույց (անգլ.)

- Հանքավայրի մշտադիտարկման ծրագիր (անգլ.):

Կատարվել են հանքավայրի տարածքում գամմա-ճառագայթման և բետա մասնիկների հոսքի չափումներ (արդյունքներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով՝ 2011 թվականի արդյունքներ, 2013 թվականի արդյունքներ): Խճի լվացման պարզարանների գործառնության տարբեր ժամանակահատվածներում իրականացվել է դրանցից արտահոսքում կախված մասնիկների պարունակության մշտադիտարկում (2014թ., 2015թ.):