WSP ընկերության հետ Ընկերության համագործակցության շրջանակներում WSP ընկերության կողմից մշակվել է Ջրի կառավարման պլան (անգլ.) փաստաթուղթը, որում ներկայացված են արտադրական ջրի շրջանառության կարգավորման և թափոնաջրերի տնօրինման խնդիրները, շրջակա ջրային միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունների կանխարգելման համար անհրաժեշտ միջոցառումները: